Wat is een cyberverzekering?

24 januari 2024

Een cyberverzekering beschermt jouw bedrijf tegen schade door cyberincidenten. Met een goede cyberverzekering dek je financiële risico’s af. Samen zorgen we voor de beste bescherming tegen cybercrime en voor de nodige oplossingen bij mogelijke incidenten.

Moderne bedrijven zijn druk bezig met automatisering en digitalisering. Dat brengt natuurlijk vele voordelen met zich mee. Toch kan het ook zorgen voor risico’s. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven getroffen worden door bijvoorbeeld virussen, hacks of datalekken.

Een cyber security verzekering afsluiten is tegenwoordig dus geen overbodige luxe meer. In dit artikel behandelen we verschillende vormen van cybercrime en de voordelen van een cyberverzekering.

Wat is cybercriminaliteit?

Bij cybercriminaliteit gaat het om criminele activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van computers en digitale technologieën. Het omvat een breed scala aan illegale activiteiten waarbij zwakke plekken in technologie worden uitgebuit of technologie het middel is om misdrijven te plegen.

Cybercriminelen kunnen zich richten op individuen, bedrijven, overheden of andere groepen. Het doel van de criminelen is meestal om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot systemen, vertrouwelijke informatie te stelen, activiteiten te verstoren of fraude te plegen.

Welke vormen van cybercrime bestaan er?

Cybercrime is heel divers en kan verschillende vorm van schade veroorzaken. Dit is niet alleen een probleem voor grote bedrijven, ook het MKB ondervindt veel last van cybercrime. Een goede cyberverzekering beschermt je tegen die financiële gevolgen.

We noemen de meestvoorkomende vormen van een cyberaanval in Nederland:

 • Hacks
 • Virussen
 • Phishing
 • Ransomware
 • DDoS-aanvallen
 • Datalekken

De kans dat je met al deze zaken te maken krijgt, is klein. Toch is het goed om te weten wat de verschillende vormen van cybercrime betekenen. Het stelt je in staat om een goede risicoafweging te maken en eventuele digitale kwetsbaarheid aan te pakken.

virus op computer
Een virus op je computer kan veel schade veroorzaken

Hacks

Hacken houdt in dat onbevoegden toegang krijgen tot computersystemen of netwerken met de bedoeling gegevens te wijzigen, te stelen of te vernietigen. Hackers kunnen gebruikmaken van zwakke plekken in software of geavanceerde technieken gebruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Virussen

Kwaadaardige software, of malware, omvat een verscheidenheid aan schadelijke programma’s. Het gaat hier om virtueel ongedierte als virussen, wormen en Trojaanse paarden. Deze kunnen computers en netwerken infecteren, schade aanrichten, informatie stelen of onbevoegde toegang verlenen.

Phishing

Phishing houdt in dat mensen worden misleid om gevoelige informatie vrij te geven, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en financiële gegevens. Dit gebeurt vaak via misleidende e-mails, berichten of websites die van legitieme bronnen afkomstig lijken te zijn.

Ransomware

Ransomware versleutelt de bestanden van een gebruiker. Hierdoor zijn de bestanden niet meer toegankelijk. De aanvaller eist vervolgens losgeld in ruil voor de decoderingssleutel. Meestal vragen de criminelen om cryptovaluta als bitcoin.

DDoS-aanvallen

Een DDoS-aanval overspoelt een systeem of netwerk met digitaal verkeer, waardoor het ontoegankelijk wordt voor gebruikers. Het systeem of netwerk kan de drukte niet aan en als gevolg hiervan komt de boel plat te liggen. Je kunt het vergelijken met een enorme file, maar dan digitaal.

Datalekken door technisch falen

Technische storingen, waaronder softwarefouten, hardwarestoringen en kwetsbaarheden in systemen, kunnen leiden tot onbedoelde datalekken. Deze lekken kunnen optreden wanneer er een storing is in de infrastructuur die de opslag, overdracht of verwerking van gegevens ondersteunt.

Een verkeerd geconfigureerde database, een softwarebug of een ongepatcht systeem kan bijvoorbeeld gevoelige informatie blootstellen aan onbevoegde personen. Om deze redenen is het belangrijk om systemen regelmatig te updaten en betrouwbare back-up- en herstelmechanismen te gebruiken.

Datalekken door menselijke fouten

Menselijk handelen vormt een andere bron van datalekken. Een menselijke fout kan variëren van het per ongeluk versturen van gevoelige informatie naar de verkeerde ontvanger, het verkeerd configureren van beveiligingsinstellingen of het onbedoeld openbaar toegankelijk maken van gegevens.

Training en bewustwordingsprogramma’s zijn cruciaal om werknemers en gebruikers te informeren op het gebied van beveiliging. Denk hierbij aan het dubbel controleren van ontvangers, het beveiligen van apparaten en het volgen van vastgestelde protocollen om onbedoelde gegevenslekken te voorkomen.

Hacker datalek
Vertrouwelijke informatie kan zo op straat liggen door een hacker

Wanneer loop je groot risico op cybercriminaliteit?

Ieder bedrijf, groot of klein, kan te maken krijgen met vormen van cybercrime. Met name sectoren die werken met persoonsgegevens, geautomatiseerde processen, elektronische betaaldiensten of digitale dienstverlening zijn gevoelig voor de risico’s van cybercriminaliteit.

Opdrachtgevers, klanten en leveranciers eisen ook in toenemende mate dat een partner een goede cyberbeveiliging en cyberverzekering heeft. Daarnaast is ook de Autoriteit Persoonsgegevens scherp op privacygevoelige gegevens en beveiliging, bijvoorbeeld als het gaat om de AVG.

Wij noemen een aantal sectoren waarbij een cyberverzekering afsluiten een extra goed idee is:

 • Groot- en detailhandel
 • Logistieke dienstverlening
 • Financiële en zakelijke dienstverlening
 • Bedrijven in de medische sector
 • Maakindustrie en ICT-bedrijven
 • Verenigingen en stichtingen

Benieuwd naar de cyberrisico’s bij jouw bedrijf? Vul onze vragenlijst in en ontdek hoe jouw bedrijf scoort op het gebied van digitale veiligheid en de omgang met cybercrime.

Cyberverzekering voor ZZP

Ook ZZP’ers lopen het risico om vroeg of laat met een cyberaanval geconfronteerd te worden. Dan kun je maar beter goed verzekerd zijn tegen een cyberincident om vervelende gevolgen te voorkomen. Onze cyberverzekering is ook geschikt voor zzp’ers.

Wat dekt een cyberverzekering?

Een cyberverzekering dekt verschillende vormen van schade. Belangrijke onderdelen zijn de dekking van aansprakelijkheid bij schade aan derden, de dekking van eigen schade en de dekking van de kosten voor het crisismanagement om alles weer op de rit te krijgen na een cyberaanval.

Uiteraard is het voorkomen van schade nog veel beter. Daarom werken wij samen met een gespecialiseerd security bureau in risicoscans. Vraag hier vrijblijvend naar.

Aansprakelijkheid

Een cyberincident is in veel gevallen niet alleen vervelend voor jouw bedrijf, maar ook voor anderen. Er kan bijvoorbeeld als gevolg van een systeeminbraak inbreuk worden gemaakt op vertrouwelijke informatie van anderen, zoals hun privacy of geheimhouding.

Cyber security verzekeringen dekken deze aansprakelijkheid. Ook eventuele kosten voor intern onderzoek, kosten van verweer bij aansprakelijkheid en een administratieve boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn doorgaans gedekt.

Eigen schade

Uiteraard is ook schade aan je eigen bedrijf een reëel risico bij cybercrime. Je bedrijf kan bijvoorbeeld enkele weken plat komen te liggen als gevolg van cybercriminaliteit. Dat betekent minder inkomsten en meer kosten. De cyberverzekeringen dekken de volgende zaken:

 • Bedrijfsschade
 • Digitale afpersing
 • Cyberdiefstal
 • Hacking van telefoons
 • Programmatuur en data

Waarschijnlijk ben je ook benieuwd naar de financiële vergoeding of het verzekerd bedrag bij de verschillende aanbieders van cybercrime verzekering. We zetten de verschillen graag in een persoonlijk gesprek voor u op een rij. Hieronder wat u zo al kan verwachten.

Bedrijfsschade

Is het computersysteem door een cyberaanval ontoegankelijk geworden en kan er niet gewerkt worden? Deze bedrijfsschade is vaak verzekerd tot een zelf te kiezen maximum bedrag.

Digitale afpersing

Is er sprake van afpersing door een hacker? Dan bieden veel verzekeraars specialistische hulp.

Cyberdiefstal

Wordt er door een cyberaanval geld overgeschreven van uw bankrekening naar een andere bankrekening? Wij betalen tot € 50.000 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

Hacking van telefoons

Is er sprake van extra telefoonkosten als gevolg van een cyberaanval op het telefoonsysteem? Wij vergoeden tot maximaal € 100.000 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

Programmatuur en data

Is programmatuur of data beschadigd na een geval van cybercrime? Wij vergoeden de kosten van herstel als de financiële schade het gevolg is van een verzekerd incident.

Crisismanagementkosten

Naast de schade aan derden en aan je eigen bedrijf kost het vaak ook geld om alles weer op de rit te krijgen na een digitale aanval. Om de bedrijfsvoering te herstellen is vaak hulp nodig van cyber-IT-specialisten, forensische specialisten, juridische adviseurs en bijvoorbeeld communicatieprofessionals.

Deze kosten zijn over het algemeen door de verschillende verzekeraars ook gedekt. Zo kun je met een gerust hart weer verder bouwen aan je bedrijf.

Een zakelijke cyberverzekering op maat

Wil je jouw onderneming beschermen tegen een mogelijke cyberaanval en verzekeren tegen de financiële schade? Neem gerust contact met ons op voor advies van onze cyber experts.

Contactformulier nieuwsbericht

Meer informatie

Mangotree Verzekeringen
David Jan Aris
06-46 54 02 02
davidjan@mangotree-verzekeringen.nl

Contact specialist cyberverzekering
Arnoud van Duinen
06 21 34 58 86
arnoud@mangotree-verzekeringen.nl

Suggestie formulier

Mogen we je iets vragen?

Heb je de informatie die je zocht kunnen vinden?

Fijn dat je gevonden hebt wat je zocht!

We wensen je nog een prettige dag!